รวมภาพการฝึก ปี63 / พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา 2563

พล.ท. จิรเดช  กมลเพ็ชร  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม ของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ลานหน้า บก.รร.จปร. เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 63