วิชา อาวุธประจำหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์

นนร.ชั้นปีที่ ๒

  - แนวสอน
  - รูปอาวุธประจำหน่วย
  - คำแนะนำในการหล่อลื่น