วิชา การปฏิบัติการพิเศษ

นนร.ชั้นปีที่ ๔

  - แผนบทเรียน
  - เอกสารนำ
  - แนวสอนวิชาปฏิบัติการพิเศษ
  - หลักพื้นฐานการปฏิบัติการพิเศษ
  - ภารกิจการจัดหน่วย รพศ.
  - หลักพื้นฐานสงครามนอกแบบ
  - หลักพื้นฐาน ปปส.
  - การปฏิบัติการจิตวิทยา
  - กฎการปะทะ