ภาพกิจกรรม / วันปิยะมหาราช ปี 62

พล.ต.ประมวล  จันทร์ศรี ผู้อำนวยการส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมด้วยกำลังพล ส่วนวิชาทหารฯ ได้เข้าร่วมงานวันปิยะมหาราชประจำปี 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า