ภาพกิจกรรม สวท.รร.จปร.

ฝึก นพท.ชั้นปีที่ 1

รุ่นที่ 44

พิธีมอบรางวัล

วิชาทหารดีเด่น

นนร. มาเลเซีย

ศึกษาดูงาน

ฝึก ชกท.111

นนร.ชั้นปีที่ 1-3

ประดับยศ/

มอบของที่ระลึก

เปิดการฝึก

ภาคสนาม ปี 61

นนร.ชั้น 5 ดูงาน ทภ.3

 

วันปิยะมหาราช

ปี 62

นนร.ชั้น 5 ฝึกรบระยะประชิด

นนร.ชั้น 5 ฝึก ฉก.

นนร.ชั้นปีที่ 5

ฝึก นทล.

ลอยกระทง ปี 62

จิตอาสา รร.วัดโคกลำดวน

ประดับยศ 15 พ.ย.62

ฝึก นรพ.ชั้นปีที่ 1

รุ่นที่ 56

ฝึก นรช. รุ่นที่ 38

แถลงแผนการฝึก

ภาคสนาม ปี62

ทำบุญปีใหม่ 63

จิตอาสา รร.วัดโยธี

ราษฏร์ศรัทธาธรรม

การฝึกภาคสนาม

ปีการศึกษา2562

รับตรวจคุณภาพ

การศึกษาปี 63

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

มอบรางวัลวิชาทหารดีเด่น ปี63

ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีรับ-ส่งหน้าที่
ผอ.สวท.รร.จปร.

รางวัลวิชาทหารดีเด่น

ปีการศึกษา 2563

พิธีเปิดห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ สวท.รร.จปร.

พิธีรับส่งหน้าที่

ผอ.สวท.รร.จปร.

   ตรวจเยี่ยมการฝึก  

   นนร.ชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 70

การแข่งขันทักษะทาง

ทหาร นนร.

สวดมนต์ถวายพระพรฯ
เปิดการฝึกภาคสนาม 2565
ผบ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยม สวท.ฯ
รับ-ส่งหน้าที่ ผอ.สวท.ฯ ต.ค.66
เปิดการฝึกภาคสนาม  
2566
ประดับเครื่องหมายยศ
รับคณะ นนร.ออสเตรเลีย
ตรวจเยี่ยมการฝึก
นนร.ชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 71
ตรวจเยี่ยมการสอบ
นนร.ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 72
ออกกำลังกายประจำสัปดาห์
ประดับเครื่องหมายยศ
มอบทุนการศึกษา
วันปิยะมหาราช 2566
รับคณะ นนร.กัมพูชา
กิจกรรมจิตอาสา
ประดับเครื่องหมายยศ
สวดมนต์ประจำสัปดาห์
สัมนาวิทยฐานะ
กิจกรรมจิตอาสา
ทำบุญตักบาตร
รับคณะ นนร.ญี่ปุ่น
ฝึก นรพ.วพบ.
ฝึก นรช.วพบ.
แถลงแผนการฝึกภาคสนาม ปี2566
มอบรางวัล
มอบของวันขึ้นปีใหม่ 2567
ตักบาตรปีใหม่ 2567
มอบของขวัญวันเกิด
วันสถาปนา สวท.รร.จปร.
วันเด็ก 2567
ทดสอบร่างกาย 1/2567
ประชุมกองทุนหมู่บ้าน
ตรวจเยี่ยมการฝึกส่งทางอากาศ
สวนสนามวันกองทัพไทย
ฝึกทบทวนประจำปี
เวียนเทียนวันมาฆบูชา
ปฐมนิเทศ นนร.2567
ประดับยศ พ.ค.67
มอบทุนการศึกษา ปี 67
วันวิสาขบูชา
มุทิตาจิต
ต้อนรับ นพท.วพม.
ประดับยศ
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4 , E-mail : webadmin@crma.rta.mi.th