ภาพกิจกรรม / สวดมนต์ถวายพระพร

ส่วนวิชาทหาร ได้กระทำพิธีสวดมนต์ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยมี พล.ต. อนันต์ ปัจวิทย์ ผอ.สวท.รร.จปร. เป็นประธาน เมื่อ 16 ธ.ค. 65 เวลา 1600 ณ ที่รวมพล สวท.รร.จปร.