ภาพกิจกรรม/  25 ตุลาคม 2566 สวท.รร.จปร. ต้อนรับคณะนักเรียนนายร้อยประเทศกัมพูชา ซึ่งเดินทางมาศึกษากิจการภายใน รร.จปร. โดยการฝึกยิงปืนด้วยเครื่องช่วยฝึกยิงปืนด้วยแสงเลเซอร์และกระสุนจริง แบบ Milo Range และการกระโดดหอสูง 34 ฟุต