ภาพกิจกรรม / ทำบุญปีใหม่ 63

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.63 พล.ต.ประมวล  จันทร์ศรี พร้อมด้วยกำลังพล ส่วนวิชาทหาร เข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2563 ณ พุทธสถาน รร.จปร. โดยมี พล.ท. นัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์ เป็นประธานในพิธี