ภาพกิจกรรม /  20 ตุลาคม 2566 พลตรี กรีฑา ศรีลัด ผอ.สวท.รร.จปร. ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล รร.จปร. โดยมี ผบ.รร.จปร. เป็นประธาน