ภาพกิจกรรม / มอบรางวัลวิชาทหารดีเด่น 63

พล.ต. ประมวล  จันทร์ศรี ผอ.สวท.รร.จปร. เป็นประธานในพิธี มอบรางวัลผลการเรียนวิชาทหารดีเด่น ประจำปี 2563 เมื่อ 21 ก.ค.63