ภาพกิจกรรม /  6 ธันวาคม 2566 พล.ต. กรีฑา ศรีลัด ผอ.สวท.รร.จปร. นำกำลังพลร่วมพิธีเจริญพระพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566 โดยมี ผบ.รร.จปร. เป็นประธาน