ภาพกิจกรรม /  5 ตุลาคม 2566 ส่วนวิชาทหาร รร.จปร. ให้การต้อนรับคณะนายทหารและนักเรียนนายร้อยออสเตรเลีย ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษา รร.จปร. โดยการฝึกยิงปืนด้วยเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง Milo Range และการกระโดดหอสูง 34 ฟุต