ภาพกิจกรรม / ผบ.รร.จปร.ตรวจเยี่ยม

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 66 พล.ท. ไกรภพ  ไชยพันธ์ุ ผบ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยม สวท.รร.จปร. โดยมี พล.ต. อนันต์  ปัจวิทย์ ผอ.สวท.ฯ ให้การต้อนรับ