ภาพกิจกรรม /  23 ก.พ.67 เวลา 0800 กำลังพล สวท.รร.จปร. ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ณ ศาสนสถาน รร.จปร. โดยมี ผบ.รร.จปร.เป็นประธาน