ฝึกภาคสนาม 62 / แถลงแผนการฝึก ปี 62

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.62 พล.ท.ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีแถลงแผนการฝึกภาคสนาม นนร.ชั้นปีที่ 1-4  ประจำปี 2562 ณ สวท.รร.จปร.