ภาพกิจกรรม /  4 ตุลาคม 2566 พลตรี กรีฑา ศรีลัด ผอ.สวท.รร.จปร. ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายพันเอก (พิเศษ) และเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพล รร.จปร. โดยมี ผบ.รร.จปร. เป็นประธาน