ภาพกิจกรรม / กิจกรรมจิตอาสา รร.วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาธรรม ต.พรหมณี อ.เมือง จว.นครนายก

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.63 เวลา 0900-1200 พล.ต.ประมวล  จันทร์ศรี  พร้อมด้วยกำลังพล สวท.รร.จปร. ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารทางเกษตร ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ ณ รร.วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาธรรม ต.พรหมณี อ.เมือง จว.นครนายก  โดยมี พล.ท.ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์ ผบ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมการทำกิจกรรมในครั้งนี้