ภาพกิจกรรม /  19 ธันวาคม 2566 พล.ต. กรีฑา ศรีลัด ผอ.สวท.รร.จปร. นำกำลังพลร่วมพิธีมอบรางวัลการศึกษา รางวัลความเหมาะสมในการเป็นผู้นำทหาร รางวัลความประพฤติดี และรางวัลการกีฬา ให้กับ นนร.ชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 71 โดยมี ผบ.รร.จปร. เป็นประธาน