ภาพกิจกรรม / พิธีเปิดห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ สวท.รร.จปร.

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565  พล.ต.องอาจ พิมพ์ทนต์ ผอ.สวท.รร.จปร. ได้กระทำพิธีเปิดห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ สวท.รร.จปร. โดยแบ่งเป็นโซนพิพิธภัณฑ์ และโซนห้องสมุด เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการจัดแสดงพระราชกรณียกิจด้านการทหาร จัดแสดงพระบรมราโชวาทของพระบรมวงศานุวงศ์ที่พระราชทานให้แก่นักเรียนนายร้อย จัดแสดงประวัติ เกียรติประวัติของหน่วย จัดแสดงการฝึกศึกษาของกองวิชา และของที่ระลึกในการฝึกภาคสนาม จัดแสดงภาพกิจกรรม และของที่ระลึกเกี่ยวกับงานเดิน-วิ่ง เขาชะโงกซุปเปอร์ฮาฟมาราธอน และเพื่อให้นักเรียนนายร้อย ละครูอาจารย์ สามารถศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม