ภาพกิจกรรม / ตรวจเยี่ยมการฝึกพลแม่นปืน

เมื่อ 5 ต.ค. 65 พล.ต. อนันต์  ปัจวิทย์  ตรวจเยี่ยมการฝึกวิชาการฝึกพลแม่นปืนชั้นสูงเร่งรัดของ นนร. ชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 70 ณ ศร. จว.ประจวบคีรีขันธ์