ภาพกิจกรรม / นนร.ชั้นปีที่ 5 ดูงาน ทภ.2

พ.อ.สัญญา  ยอดพรมทอง ผอ.กฝอ./ทป. สวท.รร.จปร. นำ นนร. ชั้นปีที่ 5 ดูงานในพื้นที่ ทภ.2 เมื่อวันที่ 23-29 ส.ค.62