ภาพกิจกรรม /  13 มกราคม 2567 สวท.รร.จปร. ได้ร่วมสนับสนุนงานวันเด็กประจำปี 2567 ของ รร.จปร.