ภาพกิจกรรม12 มกราคม 2567 เวลา 00 น. สวท.รร.จปร. กระทำพิธีทำบุญวันสถานปนาหน่วย (13 ม.ค.) โดยเรียนเชิญ ผู้ผบ.รร.จปร. เป็นประธาน