ภาพกิจกรรม /  4 ธันวาคม 2566 กำลังพล สวท.รร.จปร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ โดยมี พล.ท. ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผบ.รร.จปร. เป็นประธาน