ภาพกิจกรรม /  3 พ.ย.66 พ.อ.อิสระ สุขประเสริฐ รอง ผอ.สวท.รร.จปร. เป็นประธานการสวดมนต์ประจำสัปดาห์ของกำลังพล ส่วนวิชาทหาร รร.จปร.