ภาพกิจกรรม / รับส่งหน้าที่ ผอ.สวท.รร.จปร.

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผอ.สวท.รร.จปร. โดย พล.ต. องอาจ  พิมพ์ทนต์ (ผอ.สวท.รร.จปร. ท่านเดิม) ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาให้กับ พล.ต.อนันต์  ปัจวิทย์ (ท่านใหม่) โดยมี ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ ร่วมพิธี ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สวท.รร.จปร. เมื่อ 29 ก.ย. 65