ภาพกิจกรรม / รับตรวจประกันคุณภาพการศึกษาปี 63

พล.ต. เอกรัตน์  ช้างแก้ว รอง ผบ.รร.จปร.(๑) เป็นประธานตรวจประกันคุณภาพการศึกษา สวท.รร.จปร. ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สวท.รร.จปร. เมื่อ ๒๘ เม.ย.๖๓