ภาพกิจกรรม / เปิดการฝึกภาคสนามปี 65

พล.ท. ปิยพงศ์  กลิ่นพันธ์ุ  ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีแถลงแผนการฝึกภาคสนาม เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 65 ณ สวท.รร.จปร. และ พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ลานหน้าบก.รร.จปร. เมื่อ 21 ธ.ค. 65