ภาพกิจกรรม / พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.สวท.รร.จปร.

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผอ.สวท.รร.จปร. โดย พล.ท. ประมวล  จันทร์ศรี  (ผอ.สวท.รร.จปร. ท่านเดิม) ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาให้กับ พล.ต.องอาจ  พิมพ์ทนต์ (ท่านใหม่) โดยมี  ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ ร่วมพิธี ฯ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สวท.รร.จปร. เมื่อ ๒ ต.ค.๖๓