ภาพกิจกรรม / รางวัลวิชาทหารดีเด่น

สวท.รร.จปร. กระทำพิธีมอบรางวัลผลการเรียนวิชาทหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 64  ณ หน้าอาคาร สวท.รร.จปร. โดยมี พล.ต. องอาจ  พิมพ์ทนต์ ผอ.สวท.รร.จปร. เป็นประธานในพิธี