ภาพกิจกรรม /  19 ธันวาคม 2566 พล.ต. กรีฑา ศรีลัด ผอ.สวท.รร.จปร. ให้การต้อนรับ ผบ.รร.จปร. ซึ่งเดินทางมารับฟังแถลงแผนการฝึกภาคสนาม นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 ประจำปีการศึกษา 2566