ภาพกิจกรรม / 18 ตุลาคม 2566 พลตรี กรีฑา ศรีลัด ผู้อำนวยการส่วนวิชาทหาร รร.จปร. และ พันเอก อิสระ สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการส่วนวิชาทหาร รร.จปร. ตรวจเยี่ยมการสอบหว่างของ นนร.ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 72