ภาพกิจกรรม / ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พล.ต. ประมวล จันทร์ศรี ผอ.สวท.รร.จปร. พร้อมด้วยกำลังพล สวท.รร.จปร. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ หน้า บก.รร.จปร. ในวันอังคารที่ ๒๘ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๘๐๐ โดยมี พล.ท. ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธี