ภาพกิจกรรม /  4 มกราคม 2567 พลตรี กรีฑา ศรีลัด ผอ.สวท.รร.จปร. นำกำลังพลร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 ณ ลานหน้ากองบัญชาการ รร.จปร. โดยมี ผบ.รร.จปร. เป็นประธาน