ภาพกิจกรรม /  6 ธันวาคม 2566 สวท.รร.จปร. ให้การต้อนคณะนักเรียนายร้อยรวมเหล่าญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษาดูงาน ณ รร.จปร.