ภาพกิจกรรม / พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พล.ต. ประมวล  จันทร์ศรี ผอ.สวท.รร.จปร. พร้อมด้วยกำลังพล สวท.รร.จปร. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ หน้า บก.รร.จปร. ในวันพุธที่ ๓ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๘๐๐  โดยมี พล.ท. ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์  ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธี  และเมื่อเวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการพันธุ์ไม้มงคลพระราชทาน 76 จังหวัด