ภาพกิจกรรม /  23 ตุลาคม 2566 พลตรี กรีฑา ศรีลัด ผู้อำนวยการส่วนวิชาทหาร รร.จปร. นำกำลังพลร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช โดยมี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธาน