ฝึกภาคสนาม 62 / พิธีเปิดการฝึกภาคสนามปีการศึกษา 2562

 

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.62 พล.ท.นัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนามของ นนร. ประจำปีการศึกษา 2562