ภาพการฝึก 62 / การฝึก คชรน. + สศ. ปี62

นนร.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 71 ทำการฝึก คชรน. + สศ. เมื่อวันที่ 19-28 ม.ค.63 ณ อ.แก่งคอย จว.สระบุรี