ฝึกภาคสนาม 62 / ฝึกยิงอาวุธประจำหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์

นนร.ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 70 ฝึกยิงอาวุธประจำหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์ ในห้วง 25 ก.พ.63 - 2 มี.ค.63 ณ ศร. จว.ประจวบคีรีขันธ์